Forretningsbetingelser

Tak for din bestiling på mitDTMedier.dk

Herunder har vi for en god ordens skyld opridset de generelle købsbetingelser.

Vi ser frem til at tilbyde jer vores medlemsportal.


1. Køb hos mitDTMedier.dk
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med mitDTMedier.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra mitDTMedier.dk. mitDTMedier.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. Priser
Alle priser er ekskl. moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: • valutaændringer • force majeure • leveringssvigt • afgiftsændringer • udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. Levering
Du modtager mail med dine bruger oplysninger når du er igennem tilmeldingsforløbet.

5. Afbestillinger
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling " til lene@dtmedier.dk Her bør din brugeroplysninger fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Ved afbestilling betales pengene som udgangspunkt ikke retur.

6. Betaling
De mulige betalingsmåder er: • Visa • Visa / Dankort • Visa Electron • MasterCard • JCB • Maestro

Betaling hæves fra kortet med det samme efter du har gennemført oprettelse af bruger.

8. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler mitDTMedier.dk, at De retter henvendelse til lene@dtmedier.dk eller på telefon 70 25 03 50.

9. Abonnement
Køb og oprettelse af medlemskab på mitDTMedier.dk
- Medlemsskabet af mitDTMedier.dk koster 9995,- kr. årligt ekskl. moms.
- Medlemsskabet af mitDTMedier.dk består af et årligt abonnement, som kan opsiges med 1 måneds varsel.
- Umiddelbart efter bestillingen modtager du en ordrebekræftelse med dit ordrenummer som en PDF-fil på e-mail
- Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med mitDTMedier.dk
- Betalingen sker som afslutning på dit køb.
- Ved genbetaling kan du afkrydse, at du ønsker, at genbetalingen skal ske ved et automatisk træk fra dit betalingskort, hvis du afkrydser dette felt så sker næste træk automatisk efter 365 dage.
- Alle abonnementer gælder for en på forhånd fastlagt periode, dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- Perioden oplyses i forbindelse med indgåelsen af abonnementet.
Abonnement sælges som et fast produkt - i en på forhånd fastlagt periode - dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- så snart abonnementet er taget i brug – dvs. du er logget ind første gang, har du taget dit produkt i brug og reklamationsfristen ophører.

- Du kan til en hver tid opsige dit abonnement, når du er logget ind i portalen.

 

Ekstern persondatapolitik

 

 

GENEREL INFORMATION

 

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Danske Transport Medier ApS behandler personoplysninger om dig.

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 

 1. Hvilke oplysninger som behandles
 2. Hvilken behandling som finder sted
 3. Hvor længe behandlingen finder sted
 4. Hvilke rettigheder du har som registreret
 5. Hvem du kan rette henvendelse til hos Danske Transport Medier ApS
 6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 

PERSONOPLYSNINGER

 

Danske Transport Medier ApS behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores produkter og tjenesteydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

 

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

 

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med henblik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på hjemmesiden.

 

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

SOCIALE MEDIER

 

I forbindelse med dit besøg på Virksomhedens sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm.

 

Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Virksomheden, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere.

 

Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Virksomheden har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

 

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Virksomheden til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Virksomheden modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

 

Du kan altid læse Virksomhedens cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

DINE RETTIGHEDER

 

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Danske Transport Medier ApS have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

 1. Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
 2. Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
 3. Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
 4. Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
 5. Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Danske Transport Medier ApS

Adelgade 85A, 1,

8660 Skanderborg

 

CVR: 19999181

Kontaktperson: Jeanette Route

 

 

KLAGE

 

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet                                                                                                                              

 

Borgergade 28, 5                                                                                                                        

1300 København K                                                                                                              

Tlf.nr.: 33193200                                                                                        

E-mail: dt@datatilsynet.dk